Bokförlag

Ny bok: Nya perspektiv på den samiska befolkningen i Pitebygdens jordbruksbyar

Pil till höger

Ny bok från Piteå museum:  Att Pitebygden i äldre tider varit en mångkulturell miljö är väl känt i historieskrivningen. Området var flerspråkigt. Samiska, finska och svenska kulturer existerade sida vid sida. Men i den lokala historieskrivning, liksom i samhällsplaneringens kulturmiljöprogram, har tyngdpunkten legat på agrarsamhällets kulturarv. Den samiska befolkningen har uppmärksammats i mindre utsträckning. Både …

Piteå museums bokförlag

Pil till höger

Piteå museums bokförlag   Under eget förlag ger Piteå museum ut böcker med kulturhistoriskt innehåll. Ämnena kan röra exempelvis bebyggelse, miljöer, människor och liv eller historiska epoker och händelser. Museet har även producerat broschyrer, foldrar och informationshäften om bland annat Piteås allmänna historia och Furunäsets historia.

Bevarade ögonblick del 4

Pil till höger

Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år, Del 4   Ingegerd Westerlund & Åke Berggren Piteå museum 2016 120 sidor   I fjärde och sista delen av fotoboken Bevarade ögonblick berättar författarna om de fotografer som verkat i Piteå och vars material ligger till stor grund för bokserien.   Stadsmiljön skildras i fotografier av …

Sveriges första kolonat

Pil till höger

Sveriges första kolonat – en kärntrupp för kultur och odling – Uno Westerlund   Piteå museum 2016 94 sidor   När regeringen 1909 fattade beslut om att reservera bortåt 2 000 hektar kronomark för kolonat mellan Brännberg och Alträsk avsåg jordbruksministern att de skulle bli ett ”experimentalfält i statens hand”. Här skulle man pröva om …

Bevarade ögonblick del 3

Pil till höger

Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år, Del 3   Ingegerd Westerlund & Åke Berggren Piteå museum 2015 120 sidor   I tredje delen av fotoboken Bevarade ögonblick har författarna lyft blicken och visar ett urval flygfotografier från 1920-talet och framåt.   Stadsmiljön skildras i fotografier av miljöer, bebyggelse och verksamheter särskilt från Storgatan …

Bevarade ögonblick del 2

Pil till höger

Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år, Del 2   Ingegerd Westerlund & Åke Berggren Piteå museum 2014 120 sidor   Boken är den andra i en planerad serie av fyra böcker som ges ut av Piteå museum. Del ett publicerades 2013.   De centrala kvarteren i Piteå är rikt dokumenterade av flera fotografer …

Bevarade ögonblick del 1

Pil till höger

Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år, Del 1   Ingegerd Westerlund & Åke Berggren Piteå museum 2013 118 sidor   En stor samling med bevarade ögonblick — fotografier av miljöer, byggnader och händelser från Piteå stad och bygden omkring. Den första av fyra böcker som belyser Piteås utveckling under 150 år. I den …

Furunäsets sjukhus i Piteå

Pil till höger

Furunäsets sjukhus i Piteå: Människorna vården och arkitekturen under hundra år – Sebastian Ulvsgärd   Piteå museum 2013 37 sidor   Skrift om Furunäsets sjukhus, om människorna, vården och arkitekturen under de nästan hundra år som sjukhuset var i drift. Den riktar sig till alla som vill veta mer om en välbevarad sjukhusmiljö i Piteå. …

Livet i staden

Pil till höger

Livet i staden: Människor och miljöer i gamla Piteåkvarter – Åke Berggren   Piteå museum 2008 396 sidor   I stadsdelen Norrmalm i Piteå bodde hantverkare, fiskare, sjömän och arbetare med sina familjer i små gårdar, där många också hade sin yrkesutövning. Där låg också fattigstugan, där de sämst ställda i samhället inhystes. Läs om …

Fisket i Piteå II

Pil till höger

Fisket i Piteå: II Kustfisket under 1900-talet och Rönnskärs hamnlags handlingar – Karl-Axel Stenberg & Åke Berggren   Piteå museum 1999 373 sidor   Kustfisket har under 1900-talet genomgått stora förändringar. Båtmotorns tillkomst och industriellt tillverkade redskap revolutionerade under några decennier en näring som dittills varit oförändrad i många hundra år. I denna bok berättar …