Välkommen
till Piteå
Museum

Piteå museum är ett kulturhistoriskt
museum för pitebygden

Om museet

På gång

Pil till höger

24-01-3

Ändrade öppettider

Följande dagar har museet ändrade öppettider: Fredag 21 juni 9.00 – 13.00 Fredag 1 november 9.00 – 13.00   Följande dagar håller museet stängt: Tisdag 30 april, Valborgsmässoafton Onsdag 1 maj, Första maj Torsdag 9 maj, Kristi Himmelsfärds dag Lördag 18 maj, Pingstafton Fredag 21 juni, Midsommarafton Lördag 22 juni,...

24-04-27

Strandfynd – om mindre kända berättelser från skärgården

Välkommen till föreläsning med Åke Berggren och Sture Berglund. Lördag 27 april, klockan 13.00–14.30 Inträde 80:- Ungdom (till 25 år) 50:- Medlem i museiföreningen Fritt inträde   Temat är “Strandfynd”. Det handlar om mindre kända berättelser från skärgården. Det blir oväntade möten, händelser och märkliga historier.   Sture Berglund är...

Kvinnoliv

Kvinnoliv 29 juni 2021 – 31 september 2024 Historien är full av kvinnor som på olika sätt förändrat världen – i stort och i smått. Ändå lyser de med sin frånvaro i historieskrivningen. Ofta nämns de dessutom som pendanger till män, trots att kvinnor alltid varit mer än en sidonotis....

Rådhuset i Piteå

Rådhuset i Piteå   Rådhuset är byggnadsminne sedan 1994. Det anses vara ett av de bästa exemplen i landet på den regionala klassicistiska träarkitektur som under 1800-talet byggdes på båda sidor om Bottenviken. Träarkitekturen imiterade stenhus och inspirerades av den klassicistiska arkitektur som uppfördes framför allt i Finland. Den benämns...

24-09-1

Nytt historiskt verk om städerna kring Bottniska viken

  Under hösten 2024 kommer Piteå museum att ge ut en ny bok som tar läsaren på en historisk resa runt hela Bottniska viken. Den tar avstamp i ett åttiotal kartor som upprättades i mitten av 1600-talet över städerna i norra Sverige och norra Finland, från Gävle i söder på...

Nya perspektiv på den samiska befolkningen i Pitebygdens jordbruksbyar

Ny bok från Piteå museum:  Att Pitebygden i äldre tider varit en mångkulturell miljö är väl känt i historieskrivningen. Området var flerspråkigt. Samiska, finska och svenska kulturer existerade sida vid sida. Men i den lokala historieskrivning, liksom i samhällsplaneringens kulturmiljöprogram, har tyngdpunkten legat på agrarsamhällets kulturarv. Den samiska befolkningen har...

Sveriges första kolonat

Sveriges första kolonat – en kärntrupp för kultur och odling – Uno Westerlund   Piteå museum 2016 94 sidor   När regeringen 1909 fattade beslut om att reservera bortåt 2 000 hektar kronomark för kolonat mellan Brännberg och Alträsk avsåg jordbruksministern att de skulle bli ett ”experimentalfält i statens hand”....

Furunäsets sjukhus i Piteå

Furunäsets sjukhus i Piteå: Människorna vården och arkitekturen under hundra år – Sebastian Ulvsgärd   Piteå museum 2013 37 sidor   Skrift om Furunäsets sjukhus, om människorna, vården och arkitekturen under de nästan hundra år som sjukhuset var i drift. Den riktar sig till alla som vill veta mer om...

Vård av kyrkstäder – aktuella publikationer

Vård av kyrkstäder – aktuella publikationer   Här finns aktuella publikationer om byggnadsvård i länets kyrkstäder.   Öjebyn kyrkstad: Kyrkstugor och byggnadsvård, 2016 Råd-om-vård   Kyrkstäderna i klimateffekternas tid: Anpassning till förändrat klimat i Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten Kyrkstugor och klimatförändringar   Taktillägg till kyrkstugor Takrekommendationer Norrbottens kyrkstäder

Mer att upptäcka