Events & föreläsningar

Byggnadsvårdsdag i Öjebyns kyrkstad 2022

Pil till höger

Årets byggnadsvårdsdag i Öjebyns kyrkstad hålls lördagen den 27 augusti. Dagen arrangeras av Piteå församling, Norrbottens museum, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Piteå museum. Mer information kommer under sommaren.   Om byggnadsvård i Öjebyns kyrkstad: Råd-om-vård   Om klimatförändringarna och vården av länets kyrkstäder: Kyrkstugor och klimatförändringar   Om skorstenshuvar m.m. i kyrkstäderna: Takrekommendationer Norrbottens kyrkstäder …

Boksläpp: Piteås historia

Pil till höger

Uno Westerlund beskriver de senaste 400 åren   Lördagen den 7 december 2019 Lokalhistorikern Åke Berggren presenterar jubileumsboken på Piteå Museum klockan 13:00. Därefter finns möjlighet till att få boken signerad av författaren. Boken beskriver Piteås historia från 1621 till nutid, från de stora skeendena till de små händelserna och människorna som skapat det Piteå …

Kulturmiljöresa för medlemmar 2 juni 2019

Pil till höger

Kulturmiljöresa till Alters bruk och Rosfors bruk Årets medlemsresa gick till Alters bruk och Rosfors bruk. I Alter berättade Joel Wiklund om kvarnens historia och den pågående restaureringsprocessen. i Rosfors berättade Morgan Stenberg om brukets långa historia som börjar långt innan Patron Hedqvist. Årets medlemsresa började sedvanligt med samling på Rådhustorget. Bussen tog sedan resenärerna …

Kulturmiljöresa för medlemmar maj 2018

Pil till höger

Långträsk kyrka och Gråträsk kapell Årets medlemsresa gick till Långträsk kyrka och Gråträsk kapell. Här berättade Anna Elmén Berg och Morgan Stenberg om kyrkan respektive kapellet. Ingela Bergman, silvermuseet berättade om Gråträskfyndet. Bussen avgick från Rådhustorget och tog sig längs väg 373 upp till Långträsk. Färden gick genom Markbygden, det område som nu genomgår en …

Norrbottens historia växer

Pil till höger

Norrbottens historia växer Silvermuseet påbörjade 2012 ett stort forskningsprojekt om Norrbottens historia. Det slutrapporterades under 2017 med en turné till flera museer i Norrbotten och Västerbotten. Får vi skriva om historien nu? Resultatet som uppnåtts fördjupar och förändrar bilden av järnålderns och medeltidens samhällen i Norrbotten och Västerbotten- både i kustområdet och i inlandet: Norrbottens …

Häggholmen och lantmätaren

Pil till höger

350 år sedan Piteå stad flyttades   31 augusti 2017 höll Åke Berggren en föreläsning om Piteås historia och flytten till dess nuvarande plats. 2017 var det 350 år sedan Piteå stad flyttades från sin ursprungliga plats vid sockenkyrkan i Öjebyn, till sitt nuvarande läge ungefär sex kilometer längre söderut. Den gamla staden hade ödelagts …

Kulturarvsdagen 2017

Pil till höger

Natur och kultur – miljöer med möjligheter Den 8-10 september stod Natur och kulturarv i fokus då evenemanget Kulturarvsdagen ägde rum runt om i Sverige. Söndag 10 september arrangerade Piteå museum tillsammans med Norrbottens museum en vandring efter Arkeologstigen i Jävre och tittade närmare på fornlämningarna på Sandholmsberget.   Med bakgrund till årets tema ”Natur …

Kulturmiljöresa för medlemmar 21 maj 2017

Pil till höger

Kulturmiljöresa genom Markbygden Denna vårresa besökte vi Sågforsbron i Åträsk, Norrbottens enda bevarade träbro med flera spann, samt Kapellet i Gråträsk. Resan gick genom Markbygden, ett av landets riksintressen för vindkraft. Antikvarie Anna Elmén Berg berättade om kapellet och docent Ingela Bergman från Silvermuseet berättade om Gråträskfyndet.   Sågforsbron Timmerbroar var tidigare allmänt förekommande men …

Kyrkstugornas historia

Pil till höger

Kyrkstugornas historia var ämnet för en studiecirkel gavs 2016-2017. Cirkeln var ett samarrangemang mellan Kyrkstugeägarnas Intresseförening, Piteå församling, Sensus, Länsstyrelsen i Norrbotten och Piteå museum. Studiecirkelledare var Lucia Rankvist.   Program: studiecirkelträffar 2017 9 mars Leif Lidman Gamla bilder berättar om kyrkstaden   23 mars Anna Elmén Berg, Piteå museum Tidigare dokumentation och forskning om …

Sveriges första kolonat

Pil till höger

Världsbokdagen den 23 april 2016 i sessionssalen kl. 13.00   Kenneth Awebro introducerade ämnet ur historieforskningens perspektiv. Uno Westerlund föreläste omkring den politiska processen kring det kolonat som år 1909 avsattes mellan Brännberg och Alträsk i Bodens kommun. År 1909 avsattes mark för kolonat mellan Brännberg och Alträsk i Bodens kommun. Marken utdelades till kolonister …