Föremålssamlingar

Piteå museums samlingar består av föremål från olika tider och sociala miljöer. Insamlingen påbörjades när Pitebygdens fornminnesförening startade 1936. Samlingen innehåller idag omkring 18 000 föremål som sammantaget belyser många olika aspekter av pitebygdens kulturhistoria.

 

Piteå museums föremålssamling spelar en viktig roll när det gäller att bevara och förmedla kunskapen om hur vi levt och verkat i olika tider. Vår målsättning är att bidra till att ge kulturhistoriska perspektiv på skiftande villkor och värderingar genom tid  och rum.

 

 

I samlingarna finns allt från forntida stenyxor och 1900-talets konservöppnare till en gammal hästdragen ambulans. Den stora textila samlingen består främst av kläder och hemtextiler.

Digitalisering av samlingarna pågår men är för tillfället ej publikt. I nuläget sker heller ingen aktiv insamling, utan samlingen växer främst genom privata donationer.