Fotosamling

Piteå museums fotoarkiv

Ett fotografi säger mer än tusen ord. Hur såg Piteå ut för 100 år sedan? Hur har staden och landskapet förändrats genom tiderna? Hur var folk klädda på 1950-talet?

I fotosamlingen kan man finna svar på många olika frågor omkring hur vår historia, men även vår samtid ser ut.

 

Piteå museums fotosamling består av historiska fotografier, glasplåtar, negativ, diabilder och digitala bilder. Motiven är ofta hämtade från Piteå och byarna runt om i kommunen. Samlingen har främst vuxit genom gåvor: från lokala fotoateljéer, bya fotografer och privatpersoner har bilderna skänkts eller deponerats hit.

 

I samlingen finns även ett digitalt tjänstearkiv som består av museet egna fotografier från utställningar, av dokumentationer av byggnader och miljöer, av människor och deras liv.

 

Den fotografiska samlingen är viktig för museets arbete i såväl dokumentation och forskning som publik verksamhet. Vi dokumenterar förändringarna i vår miljö, vi använder fotografier för forskning och vi visar kontinuerligt olika fotoutställningar med samlingarna som grund. Fotoarkivet är också den samling i museet som växer snabbast genom aktiv insamling och inlåning av fotografier.  Eftersom samlingen inte är så utrymmeskrävande och fotografierna kan lagras digitalt, kan vi ta emot fotografier som gåvor eller låna in värdefulla bilder och scanna dem.

 

 

Digitaliserade filmer

Under 2021 har museet arbetat med att digitalisera filmer ur vår fotosamling.

Filmerna läggs ut via Youtube, Piteå museum

Bränder i Piteå del 1

Bränder i Piteå del 2

 

 

 

Museets fotosamling är ej tillgänglig för besökare. Om du söker en bild, tag kontakt med fotoarkivet, så hjälper vi dig att finna det du söker. Bilder kan beställas som datautskrifter eller digitala filer.

Kontakta oss i via telefon eller mail för upplysningar och kostnadsuppgifter. Gärna i god tid – arkivsökning kan vara tidskrävande!

tel. 0911 – 126 15

info@piteamuseum.nu

 

Större fotosamlingar i museets fotoarkiv

 

Kn – Kulturnämndens fotosamling — med motiv från Piteå stad och byarna.

August Lundbergs fotosamling — består av glasplåtar. Lundberg var amatörfotograf som med fokus på Piteå stad dokumenterade sina omgivningar på 1900- och 1910-talen.

Hilda Thurfjell-Lindkvist fotosamling — glasplåtar av byafotograf från Jävre, fotografier från främst 1910- och 1920-talen.

Odal Oscarssons fotosamling — glasplåtsamling efter amatörfotograf från Bölebyn, från 1920-  och 30-talen.

Familjen Degermans fotosamling — familjesamling från 1800-talets slut och fram till 1920-talet, med fotografier från bland annat Piteå stad.

Rune Höglunds fotosamling — fotografier från 1950- till 1980-talet, av fotograf med ateljé i Piteå stad. Innehåller främst ateljéporträtt, men även fotografier från staden och dess omnejd.

 

 

Andra fotoarkiv

Många frågar efter foton av sina gamla hus och gårdar, vårt arkiv har bara en bråkdel av de hus och gårdar som finns i vår kommun. Men man kan söka i andra bildarkiv som finns, här är några tips på arkiv som man hittar på internet.