Om samlingarna

Fotoarkiv

Vårt fotoarkiv består av historiska fotografier, negativ, diapositiv och glasplåtar. Till detta kommer museets digitala tjänstearkiv som växer genom våra egna dokumentationer.

 

Föremålssamlingar

Piteå museums samlingar består av föremål från olika tider och sociala miljöer. Insamlingen påbörjades när Pitebygdens fornminnesförening startade 1936. Samlingen innehåller idag omkring 18 000 föremål som sammantaget belyser många olika aspekter av pitebygdens kulturhistoria.

Piteå museums föremålssamling spelar en viktig roll när det gäller att bevara och förmedla kunskapen om hur vi levt och verkat i olika tider. Vår målsättning är att bidra till att ge kulturhistoriska perspektiv på skiftande villkor och värderingar genom tid  och rum.

 

I samlingarna finns allt från forntida stenyxor och konservöppnare till en gammal hästdragen ambulans. Den stora textila samlingen består främst av kläder och hemtextiler. För närvarande pågår en digitalisering av de olika samlingarna. I nuläget sker heller ingen aktiv insamling, utan samlingen växer främst genom privata donationer.

 

Arkiv

Piteå museums arkiv består dels av föreningens arkiv och dels av museets tjänstearkiv. Dessutom finns enskilda arkiv som donerats till oss av föreningar, företag och enskilda. Arkivhandlingar får läsas i biblioteket. Om du vill ta del av arkivhandlingar, kontakta oss innan, så plockar vi fram de handlingar du är intresserad av.

 

Insamlingspolicy

Piteå museum bedriver ingen aktiv insamling av föremål. Detta på grund av att de magasin som står till förfogande inte räcker till.

Föremålssamlingen växer idag främst genom privata donationer. Vi tar emot gåvor, men har vissa restriktioner. Vi kan inte ta emot stora, skrymmande föremål. Föremålet bör ha lokal anknytning och gärna också en känd historia. Museet har många föremål som har anknytning till 1940-tal och tidigare och ser gärna att försöka ta emot föremål från 1950-tal och framåt. Det är viktigt att veta vem som ägt eller brukat föremålet, när och var det tillverkats och hur det använts.

 

Fotografier, negativ, filmer, och diabilder har vi möjlighet att ta emot. Ibland kan en lösning vara att vi får låna in foton och skanna av kopior till vår samling.

Kontakta museet: 0911-126 15, eller mejla info@piteamuseum.nu