Byggnadsminnen

Järnvägsbron i Sikfors

Pil till höger

Järnvägsbron i Sikfors   Järnvägsbron i Sikfors är statligt byggnadsminne enligt ett regeringsbeslut 2007. Bron byggdes på 1910-talet i samband med att statsbanan mellan Älvsbyn och Piteå tillkom. Såväl tekniskt som estetiskt tillhör den landets märkligaste järnvägsbroar.   Statsbanan Järnvägsbron i Sikfors tillkom på 1910-talet i samband med byggandet av statsbanan mellan Älvsbyn och Sikfors. …

Jävre turiststation

Pil till höger

Jävre turiststation   Jävre turiststation invigdes 1967 och var då tänkt som en portal för turismen till Norrbotten och Nordkalotten. Här skulle bilisterna stanna och få information, handla souvenirer och njuta av utsikten. Turiststationen ritades av arkitekten Gunnar Lehtipalo och byggnaden fick en originell, futuristisk arkitektur. Turiststationen i Jävre är byggnadsminne sedan 2003.   Modernism …

Rådhuset i Piteå

Pil till höger

Rådhuset i Piteå   Rådhuset är byggnadsminne sedan 1994. Det anses vara ett av de bästa exemplen i landet på den regionala klassicistiska träarkitektur som under 1800-talet byggdes på båda sidor om Bottenviken. Träarkitekturen imiterade stenhus och inspirerades av den klassicistiska arkitektur som uppfördes framför allt i Finland. Den benämns ibland finsk-rysk träempire.   Rådhusrätten …

Sikfors gamla kraftstation

Pil till höger

Sikfors gamla kraftstation   Sikfors gamla kraftstation byggdes 1911-1912 för att förse massafabriken i Karlshäll i Luleå med el. Kraftbolaget hette Sikfors Kraft AB och entreprenörer för bygget var Krüger & Toll. Kraftstationen blev byggnadsminne 2010 och ägs idag av Sikfors Intresseförening. Länets äldsta kraftstationer Norrlands älvar har haft stor betydelse för Sveriges elektrifiering och …