byggnadsminne

Sikfors gamla kraftstation

Pil till höger

Sikfors gamla kraftstation   Sikfors gamla kraftstation byggdes 1911-1912 för att förse massafabriken i Karlshäll i Luleå med el. Kraftbola ...

Läs mer

Järnvägsbron i Sikfors

Pil till höger

Järnvägsbron i Sikfors   Järnvägsbron i Sikfors är statligt byggnadsminne enligt ett regeringsbeslut 2007. Bron byggdes på 1910-talet i s ...

Läs mer

Jävre turiststation

Pil till höger

Jävre turiststation   Jävre turiststation invigdes 1967 och var då tänkt som en portal för turismen till Norrbotten och Nordkalotten. Här ...

Läs mer

Rådhuset i Piteå

Pil till höger

Rådhuset i Piteå   Rådhuset är byggnadsminne sedan 1994. Det anses vara ett av de bästa exemplen i landet på den regionala klassicistiska ...

Läs mer