Rådhuset i Piteå

 

Rådhuset är byggnadsminne sedan 1994. Det anses vara ett av de bästa exemplen i landet på den regionala klassicistiska träarkitektur som under 1800-talet byggdes på båda sidor om Bottenviken. Träarkitekturen imiterade stenhus och inspirerades av den klassicistiska arkitektur som uppfördes framför allt i Finland. Den benämns ibland finsk-rysk träempire.

 

Rådhusrätten huserade i rådhuset ända fram till 1943. Under det gångna seklet har huset även inrymt bland annat stadsfullmäktige, byggnadsnämnd, polisstation, turistbyrå och bibliotek. Piteå museum har haft sina lokaler här sedan 1980.

Det nuvarande rådhuset är det tredje på samma plats. Båda föregångarna förstördes av brand. Dagens rådhus tillkom på 1830-talet. Huset skulle enligt stockholmsarkitekten J.W. Gerss ritningar ha blivit en ståtlig nyklassicistisk stenbyggnad, enligt den ordning som stod på schemat i Stockholm.

I händerna på en lokal byggmästare i Piteå fick det istället en regional träarkitektur, inspirerad av den klassicistiska arkitektur som under 1800-talet byggdes på finska sidan av Bottenviken.

Kvar från rådhustiden finns den stora sessionssalen med anrika porträtt på väggarna. Salen restaurerades 1950 och då återställdes väggarnas marmoreringsmålningar.

På det äldsta kända fotografiet av rådhuset står Piteå Skarpskyttekår i givakt på torget. I bakgrunden står deras fruar på trappan till Rådhuset. Foto August Roesler, Stockholm, 1865.