Besök en kulturmiljö

Sågforsbron i Åträsk

Pil till höger

  Timmerbron över Lillpiteälven vid Ånäset i Åträsk är Norrbottens enda bevarade träbro med flera spann. Den ur kulturhistorisk synpunkt en av länets mest värdefulla broar. Den är helt byggd i trä och konstruerad som en fritt upplagd balkbro med tre spann. Dess bärverk består av träbjälkar som vilar på landfästen och mellanstöd av timmerkistor. …

Storrebben och Svarthällan – fiskelägen i Piteå skärgård

Pil till höger

Storrebben och Svarthällan – fiskelägen i Piteå skärgård   Storrebben och Svarthällan är två sammanvuxna öar. Deras fiskelägen är Piteå skärgårds kulturhistoriskt mest intressanta med gamla anor. På Storrebben finns mängder av fornlämningar och ön ingår också i Storrebbens naturreservat. Storrebben är en av de högsta öarna i Piteå skärgård och höjde sig tidigt ur …

Labyrinter i Piteå skärgård

Pil till höger

Labyrinter i Piteå skärdgård   Labyrinter är globalt förekommande, men särskilt många finns i Norrbotten s skärgårdar. I Piteå kommun finns 24 registrerade labyrinter. Och sannolikt många oupptäckta! Dessa stensättningar bär på en gåtfull historia, samtidigt som de är visuellt intressanta. Som fornlämningar på öarna i Piteå skärgård talar de med en röst från den …

Gamla Kyrkbyn i Långnäs

Pil till höger

Gamla Kyrkbyn i Långnäs   Gamla Kyrkbyn – centralplats i medeltida brytningstid Gamla Kyrkbyn ligger i Långnäs. Där finns lämningarna efter en medeltida marknadsplats. Den spelar en viktig roll i i Piteås lokalhistoria och har under flera hundra år levt kvar i pitebornas muntliga berättelser. Enligt en tradition som funnits i pitebygden åtminstone sedan 1600-talet …

Furunäsets sjukhus

Pil till höger

Furunäsets sjukhus   Furunäsets sjukhus byggdes som Piteå hospital och asyl och invigdes 1893. Under nästan hundra år vårdades här psykiskt sjuka. I kulturhistoriskt avseende har den fysiska kulturmiljön idag ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och summerar närapå ett sekel av institutionaliserad sinnessjukhusvård. Området är värdefullt eftersom den berättar om den livsmiljö där patienter och …

Arkeologstigen

Pil till höger

Arkeologstigen   Arkeologstigen i Jävre är en vandringsled för såväl den historiskt intresserade som för den friluftsintresserade. Stigen sträcker sig genom ett område med varierad natur och flera fascinerande historiska lämningar, vissa mellan 1 200 och 3 000 år gamla. Här finns gravfält, rösen, en labyrint, en liggande höna och mycket annat. Här hittades det …

Blomska gården

Pil till höger

Blomska gården   Blomska gården på Kvarnbacken är det äldsta bevarade bostadshuset från en handels- och hantverksgård på Häggholmen. Denna byggnad är huvudbyggnaden från den gårdsbebyggelse som tidigare fanns på fastigheten Lekatten 127 på Häggholmen i centrala Piteå. Huset flyttades till sin nuvarande plats och övertogs av Pitebygdens fornminnesförening på 1930-talet.Ett av Piteås mest värdefulla …

Residensgården

Pil till höger

Residensgården   Piteå var residensstad från 1818 till 1856. Landshövdingens residens låg vid Rådhustorget, i vinkel med rådhuset. På tomten nedanför låg en flygelbyggnad som sedan lång tid tillbaka kallats residensgården. Den innehöll länsstyrelsens kansli. Residensgården uppfördes i kvarteret Stadsvapnet på 1830-talet under landshövding Carl Sparres tid. Denne var det unga länet Norrbottens fjärde landshövding …

Norrmalm

Pil till höger

Norrmalm   Norrmalm anlades på 1780-talet som en förstad till Piteå. Här bodde stadens hantverkare och fiskare. Stadsdelens kulturhistoriska värden skyddas i en detaljplan från 1992. Norrmalm anlades på 1780-talet Under 1700-talet växte stadens befolkning. Eftersom staden låg på en ö, Häggholmen, fanns inte utrymme för den nya bebyggelse som krävdes. Därför kom Piteå istället …

Trähusen vid Rådhustorget och Storgatan

Pil till höger

Trähusen vid Rådhustorget och Storgatan   Kring Rådhustorget ligger Piteås bäst bevarade trähus. Sedan 1600-talet har här skolbyggnaden och rådhuset bildat representativ fond mot Storgatan. Här byggdes också de förnämsta handelsgårdarna. Området klassas idag som riksintresse för kulturmiljön.   Stadens offenliga byggnader Vid Rådhustorget byggde den unga staden de få offentliga byggnader som då krävdes …