Sikfors gamla kraftstation

 

Sikfors gamla kraftstation byggdes 1911-1912 för att förse massafabriken i Karlshäll i Luleå med el. Kraftbolaget hette Sikfors Kraft AB och entreprenörer för bygget var Krüger & Toll. Kraftstationen blev byggnadsminne 2010 och ägs idag av Sikfors Intresseförening.

Länets äldsta kraftstationer

Norrlands älvar har haft stor betydelse för Sveriges elektrifiering och industriella utveckling. Sikfors kraftstation byggdes 1911-12 för att klara elförsörjningen vid Luleå träsliperi i Karlshäll samt Luleå stad, järnverket och malmhamnen. Den är ungefär samtida med Porjus kraftstation. Sikfors och Porjus är också länets äldsta större vattenkraftverk. Sikfors gamla kraftstation är byggnadsminne sedan 2010

 

Byggnaden

Kraftstationen hade när den var i bruk en sammanlagd effekt på 6MW (från början 3,83 MW) och 50 GWh energiproduktion. Den har ett mellantrycksverk med en fallhöjd på 16 meter. Stationen består av en maskinhall (i byggnadens lägre del) med två turbiner och generatorer. I tornet finns ett högspänningsställverk. På entréplanet finns kontrollrummet med äldre och nyare kontrollutrustning. Där finns också ett generatorställverk. Under mark finns tilloppstuber och den friliggande byggnaden intill är ett svalltorn, vars funktion var att kontrollera tryckförändringar i vattenflödet genom tuberna.

Tidigare fanns trätuber ovan mark. Tuberna var 420 meter långa och förde vattnet fram till svalltornet, en stor fristående stålcylinder. Tilloppstuber ovan mark var generellt sett ovanliga vid så stora kraftverk. Trätuberna revs i slutet av 1990-talet.

 

Arkitektur

Arkitekt för kraftstationen var ingenjören Mats Hedlund, som gav den en djärv, tidigmodernistisk utformning. Förebilden var en amerikansk kraftstation, Taylor Falls utanför Minneapolis som byggdes 1906. Tillsammans med byggnadsfirman Kreuger & Toll konstruerade Hedlund kraftstationen helt i gjuten betong. De olika funktionerna adderades till en sammansatt byggnadsvolym. Maskinhallen och ställverkstornet försågs med motställda pulpettak. Betongfasaderna putsades och målades med rosa kalkfärg. Arkitekturen är funktionalistiskt ren, men fasaderna har också klassicistiska stildrag i välvda muröppningar och listverk.

Sikfors gamla kraftstation är väl bevarad och en stor del av den tekniska utrustningen finns också kvar sedan byggnadstiden. De tekniska systemen har moderniserats. Stationen är teknikhistoriskt intressant; det är exempelvis ovanligt att det finns ställverk kvar i byggnaden, dessa brukar i regel ha flyttats ut när det blev säkert att bygga ställverk utomhus.

 

Senare historia och nutid

Sikfors gamla kraftstation byggdes av bolaget Sikfors Kraft AB. Från 1930-talet ägdes stationen av Munksunds AB, som senare blev en del av Svenska Cellulosa AB. Då levererade stationen el till sulfatfabriken i Munksund. På 1950-talet övergick verksamheten till Bålforsens Kraft AB. 1986 övertogs anläggningen av Vattenfall.

1990 togs den gamla kraftstationen ur drift, då en ny station togs i bruk. Den nya ägs numera av Skellefteå kraft. Den gamla kraftstationen övertogs av Sikfors Intresseförening 1997.

Den gamla kraftstation restaurerades 2006-2007 under ledning av Piteå kommuns kulturförvaltning. Restaureringen finansierades med byggnadsvårdsmedel från Länsstyrelsen Norrbotten samt EU-medel.

Sikfors Intresseförening ordnar guidade visningar av kraftstationen för förbokade grupper.