Sikfors

Sikfors gamla kraftstation

Pil till höger

Sikfors gamla kraftstation   Sikfors gamla kraftstation byggdes 1911-1912 för att förse massafabriken i Karlshäll i Luleå med el. Kraftbola ...

Läs mer

Järnvägsbron i Sikfors

Pil till höger

Järnvägsbron i Sikfors   Järnvägsbron i Sikfors är statligt byggnadsminne enligt ett regeringsbeslut 2007. Bron byggdes på 1910-talet i s ...

Läs mer