Naturalier: skolans glömda samlingar

Naturaliesamlingarna var under lång tid skolornas stolthet och ett bra sätt för eleverna att lära sig om djur, växter och mineraler. Delar av samlingarna skickades ut till skolorna från Naturhistoriska Riksmuseet medan andra delar kom till genom privata donationer. Idag är de ofta både glömda och gömda. De är ibland svåra att förhålla sig till eftersom innehållet kan vara känsligt.

Nutiden – tekniken

I dagens skola är datorn, plattan och den smarta telefonen ofta integrerade i undervisningen. Kunskap och fakta finns alltid tillgänglig via internet eller digitala portaler. Till skillnad från information i böcker är dessa fakta lätta att finna och kan snabbt uppdateras. Stor del av dagens undervisning kan istället ägnas åt källkritik, att sortera fakta och finna trovärdiga källor på nätet.

Dåtiden – planscherna

Innan datorerna – ja till och med innan böckerna blev tillgängliga för alla – var det lärarens kunskaper som låg till grund för vad eleverna fick lära sig. Men vissa saker behövde visas och därigenom kom de kända skolplanscherna in i skolsalen. Genom dem kunde eleverna stifta bekantskap med främmande länder, vardagshändelser, religion, historia och mycket annat.

Samlingar – från museum till skola

Under senare halvan av 1800-talet fick Naturhistoriska Riksmuseet flera stora donationer och drabbades av utrymmesbrist. Då beslutades att samlingarna skulle delas och sändas ut till de allmänna läroverken runtom i Sverige. På så sätt skulle elever i hela landet kunna ta del av det lärorika materialet. Så kom naturaliesamlingarna med alla djur, svampar, växter och mineraler att bli vanliga i våra skolor.

Generationer av skolelever har lärt sig om allt från anatomi till zoologi genom att studera innehållet i dessa samlingar. Idag finns ett stort historiskt värde i de samlingar som ofta förpassats till källare och vindsutrymmen. Likaså finns ett forskningsvärde i de delar som ännu finns i museernas samlingar.

Skolans egen historia

I utställningen berättar vi även historian om skolan i Piteå: Trivialskolan, Flickskolan, Allmänna Läroverket… visste du att huset mitt emot museet, har fungerat som skola?