Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år, Del 1

 

Ingegerd Westerlund & Åke Berggren
Piteå museum 2013
118 sidor

 

En stor samling med bevarade ögonblick — fotografier av miljöer, byggnader och händelser från Piteå stad och bygden omkring. Den första av fyra böcker som belyser Piteås utveckling under 150 år.

I den första delen tar författarna upp gamla vyer över staden och landhöjningen samt utfyllad. De centrala gataorna Uddmansgatan, Storgatan (nordvästra delen), Prästgårdsgatan m fl. Stadens skolor och Stadshotellet är specifika byggnader som tas med. Byar i kommunen som Norrfjärden. Bergsvikssundets färjor och broar samt pitebornas sommarnöjen.

Boken är resultatet av ett ideellt arbete i Föreningen Piteå museum och har utförts av Åke Berggren och Ingegerd Westerlund (urval och redigering). Författare till texterna är Åke Berggren.

 

Innehåll:

Förord 6

Landhöjning och utfyllnad 7

Vyer över Piteå från Strömnäs 10

Uddmansgatan 14

Storgatan, nordvästra delen 36

Prästgårdsgatan, sydöstra delen 44

Kyrkbrogatan 54

Stranden 60

Strömsundskanalen 64

Stadens skolor 72

Väster om stadskärnan 84

Bergsvikssundets färjor och broar 94

Bergsvikens såg 98

Storfors såg 100

Norrfjärdens församling 102

Sommarnöjen 108

Karta över Piteå 1898 116

Bildförteckning och källor 118