Furunäsets sjukhus i Piteå: Människorna vården och arkitekturen under hundra år – Sebastian Ulvsgärd

 

Piteå museum 2013
37 sidor

 

Skrift om Furunäsets sjukhus, om människorna, vården och arkitekturen under de nästan hundra år som sjukhuset var i drift. Den riktar sig till alla som vill veta mer om en välbevarad sjukhusmiljö i Piteå. Innehållsrik vägledning som bidrar till att levandegöra platsens spännande historia för den som besöker Furunäset idag.