Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år, Del 4

 

Ingegerd Westerlund & Åke Berggren
Piteå museum 2016
120 sidor

 

I fjärde och sista delen av fotoboken Bevarade ögonblick berättar författarna om de fotografer som verkat i Piteå och vars material ligger till stor grund för bokserien.

 

Stadsmiljön skildras i fotografier av miljöer, bebyggelse och verksamheter särskilt från Sundsgatan, Hamngatan och Hamnplan, området kring Stadsparken och Badhusparken med gatorna Trädgårdsgatan och Persgatan bland annat. Särskilda kapitel dokumenterar rådhuset, söder om stadskärnan ser vi Strömsborg och Klubbgärdet samt områdena Munksund och Skuthamn. Stadens firanden skildras samt vattenförbindelser och militärboställen.

 

Vid arbetet med fotoböckerna har mycket arbete lagts ned för att kontrollera källmaterialet till bildtexterna. Rättelser redovisas här via länken i ett pdf.dokument som kan skrivas ut.

Boken är resultatet av ett ideellt arbete i Föreningen Piteå museum och har utförts av Åke Berggren och Ingegerd Westerlund (urval och redigering). Författare till texterna är Åke Berggren.

 

Innehållsförteckning:

Förord 6

Fotografer som avbildat Piteå 7

Vyer över Piteå 12

Sundskanalen och Sundsgatan 18

Hamngatan, sydöstra delen 36

Hamnplan 42

Persgatan och Trädgårdsgatan 48

Byxtorget 54

Stadsparken och Badhusparken 62

Norra hamnen 66

Rådhuset 70

Furunäsets sjukhus 76

Söder om stadskärnan 80

Munksund och Skuthamn 88

Pite havsbad 96

Vattenförbindelser 98

Några sågverk 102

Militärboställen 106

Staden firar 112

Karta över Piteå 1898 118

Bildförteckning och källor 120