Livet i staden: Människor och miljöer i gamla Piteåkvarter – Åke Berggren

 

Piteå museum 2008
396 sidor

 

I stadsdelen Norrmalm i Piteå bodde hantverkare, fiskare, sjömän och arbetare med sina familjer i små gårdar, där många också hade sin yrkesutövning. Där låg också fattigstugan, där de sämst ställda i samhället inhystes. Läs om kvinnor, män och barn, från samhället lägre skikt, om dem som sällan lämnat några avtryck i vår historia.

Stadsdelen Norrmalm började bebyggas i slutet av 1700-talet. Boken innehåller även en utförlig historik om samtliga gårdar på Norrmalm.