Sveriges första kolonat – en kärntrupp för kultur och odling – Uno Westerlund

 

Piteå museum 2016
94 sidor

 

När regeringen 1909 fattade beslut om att reservera bortåt 2 000 hektar kronomark för kolonat mellan Brännberg och Alträsk avsåg jordbruksministern att de skulle bli ett ”experimentalfält i statens hand”. Här skulle man pröva om det var möjligt att locka missnöjda gruvarbetare, före detta rallare och andra egendomslösa till utdikade myrmarker för att odla och bygga. Kolonisterna skulle bli en ”kärntrupp för kultur och odling” istället för att utvandra till Amerika eller bli samhällsomstörtande socialister.

 

Vi får följa detta tidigare okända experiment genom fem pionjärfamiljer och deras efterkommande fram till våra dagar. Personregistret innehåller över 150 namn. Boken vänder sig till allmänt historie- och hembygsintresserade norrbottningar och västerbottningar, förutom de närmast berörda i trakten av Boden och Älvsbyn.

 

Författaren Uno Westerlund är född 1942 i Manjärv och bosatt i Uppsala. Han är filosofie doktor i historia på en avhandling om Nyköping och har senare gett ut en rad andra böcker, senast En svensk historia från periferin – med byn Manjärv, Älvsbyns kommun och Pite älvdal i centrum (2009) och Älvsbybygdens historia – kyrkan 200 år (2013).