Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år, Del 3

 

Ingegerd Westerlund & Åke Berggren
Piteå museum 2015
120 sidor

 

I tredje delen av fotoboken Bevarade ögonblick har författarna lyft blicken och visar ett urval flygfotografier från 1920-talet och framåt.

 

Stadsmiljön skildras i fotografier av miljöer, bebyggelse och verksamheter särskilt från Storgatan och gatorna söder därom, men även norrut kring Nygatan. Särskilda kapitel dokumenterar broarna i staden, järnvägsstationen samt lasaretten. Ett industrihistoriskt avsnitt skildrar sågarna i Munksund och Skuthamn.

 

Boken är resultatet av ett ideellt arbete i Föreningen Piteå museum och har utförts av Åke Berggren och Ingegerd Westerlund (urval och redigering). Författare till texterna är Åke Berggren.

 

Innehåll:

Förord 6

Stadsplaner och byggnadsordningar 7

Vyer över Piteå från ovan 10

Storgatan, centrala delen 16

Prästgårdsgatan, nordvästra delen 32

Aronsgatan 40

Lillbrogatan 46

Nygatan, nordvästra delen 52

Broarna i staden 60

Järnvägsstationen 68

Lasaretten 74

Öster om stadskärnan 80

Landsvägsförbindelser 90

Munksunds såg 94

Skuthamns såg och sulfatfabrik 96

Piteå landsförsamling 98

Sommarnöjen 114

Karta över Piteå 1898 118

Bildförteckning och källor 120