Bevarade ögonblick: Fotografier av Piteå under 150 år, Del 2

 

Ingegerd Westerlund & Åke Berggren
Piteå museum 2014
120 sidor

 

Boken är den andra i en planerad serie av fyra böcker som ges ut av Piteå museum. Del ett publicerades 2013.

 

De centrala kvarteren i Piteå är rikt dokumenterade av flera fotografer från 1880-talet och framåt. På 1950- och 60-talen dokumenterades den äldre bebyggelsen på skriftställaren Alfhild Axelssons initiativ av fotografen Rune Höglund.

I bilderna speglas miljöer, bebyggelse och verksamheter från kvarteren runt Rådhustorget och ner mot hamnen, men även Norrmalm och området norr om stadskärnan. Särskilt skildras hur bränder genom tiderna drabbat staden. Från bygden omkring är utbudet av bevarade fotografier inte lika stort och därför är det värdefullt att här kunna presentera särskilda avsnitt ägnade Hortlax, Pitsund, Lövholmen, och Piteåverken (i folkmun ”Kolugn”).

 

Boken är resultatet av ett ideellt arbete i Föreningen Piteå museum och har utförts av Åke Berggren och Ingegerd Westerlund (urval och redigering). Författare till texterna är Åke Berggren.

 

Innehåll:

Förord 6

Bränder 7

Vyer över Piteå från nordost 12

Rådhustorget 18

Storgatan, sydöstra delen 32

Hamngatan, nordvästra delen 44

Västergatan 50

Norrmalm 58

Södra hamnen 72

Piteå stads kyrka 80

Bryggeriet 86

Norr om stadskärnan 90

Pitsundets färjor och broar 96

Lövholmens såg 100

Piteåverken 102

Hortlax församling 104

Vinternöjen 112

Karta över Piteå 1898 118

Bildförteckning och källor 120