Piteå museums bokförlag

 

Under eget förlag ger Piteå museum ut böcker med kulturhistoriskt innehåll. Ämnena kan röra exempelvis bebyggelse, miljöer, människor och liv eller historiska epoker och händelser. Museet har även producerat broschyrer, foldrar och informationshäften om bland annat Piteås allmänna historia och Furunäsets historia.