Välkommen
till Piteå
Museum

Piteå museum är ett kulturhistoriskt
museum för pitebygden

Om museet

På gång

Pil till höger

22-10-13

Gråträsk – offerplats och mötesplats

Berättarkväll 13 oktober klockan 18.30   I samband med Piteå museums utställning om Gråträskfyndet blev det naturligt att fokusera på den samiska närvaron i området, det samiska livet och kulturen. Fanns det en offerplats i Gråträsk? Hur användes den och hur länge? Frågorna är många och få svar finns, om...

22-11-17

Mellanboda – 100 år

Berättarkväll 17 november klockan 18.30   Mellanboda är idag kanske en plats som de flesta passerar utan att ge någon närmare eftertanke, men faktum är att det en gång var en av Piteås största byar – ja, till och med en av Sveriges barnrikaste byar. Kolonaten tillkom under 1900-talets början,...

Gråträskfyndet

Gråträskfyndet Gråträskfyndet är ett av de största metalldepåfynden som gjorts i Norrbotten. Det hittades 1897 av två bönder intill den lilla sjön Tjautjer, strax söder om Gråträsk. Drygt 1 300 föremål hittades på platsen och fördes i omgångar till Historiska museet i Stockholm. Föremålen kommer från bland annat Ryssland, Baltikum...

Vård av kyrkstäder – aktuella publikationer

Vård av kyrkstäder – aktuella publikationer   Här finns aktuella publikationer om byggnadsvård i länets kyrkstäder.   Öjebyn kyrkstad: Kyrkstugor och byggnadsvård, 2016 Råd-om-vård   Kyrkstäderna i klimateffekternas tid: Anpassning till förändrat klimat i Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten Kyrkstugor och klimatförändringar   Taktillägg till kyrkstugor Takrekommendationer Norrbottens kyrkstäder

Kyrkstäder i Norrbotten

Piteå museums arbete med att dokumentera och synliggöra länets kyrkstäder fortsätter. 2020 genomfördes en etnologisk dokumentation av Lappstan i Arvidsjaur och 2021 fortsatte arbete med kyrkstäderna i Älvsbyn, Öjebyn, Hortlax och Norrfjärden. I år riktar vi blickarna mot kyrkstäderna i Boden och Råneå. Vi vill samla in berättelser och minnen...

Ny bok: Nya perspektiv på den samiska befolkningen i Pitebygdens jordbruksbyar

Ny bok från Piteå museum:  Att Pitebygden i äldre tider varit en mångkulturell miljö är väl känt i historieskrivningen. Området var flerspråkigt. Samiska, finska och svenska kulturer existerade sida vid sida. Men i den lokala historieskrivning, liksom i samhällsplaneringens kulturmiljöprogram, har tyngdpunkten legat på agrarsamhällets kulturarv. Den samiska befolkningen har...

Mer att upptäcka