Historien är full av kvinnor som på olika sätt förändrat världen – i stort och i smått. Ändå lyser de med sin frånvaro i historieskrivningen.
Ofta nämns de dessutom som pendanger till män, trots att kvinnor alltid varit mer än en sidonotis.

Kvinnoliv

29 juni 2021 – 30 september 2022

Historien är full av kvinnor som på olika sätt förändrat världen – i stort och i smått. Ändå lyser de med sin frånvaro i historieskrivningen. Ofta nämns de dessutom som pendanger till män, trots att kvinnor alltid varit mer än en sidonotis.

Historien är full av kvinnor som på olika sätt förändrat världen – i stort och i smått. Ändå lyser de med sin frånvaro i historieskrivningen. Ibland skymtar man dem i marginalnoter eller blygsamma tidningsnotiser. Ofta nämns de dessutom som pendanger till män: bondens, hantverkarens eller arbetarens hustru. Det ger en missvisande bild av vår historia. Kvinnor har alltid varit med än en sidonotis med mångsidiga, komplexa och färgrika berättelser.

I centrum för utställningen finns kvinnor som levt och verkat i pitebygden. Livsöden med berömmelse och motgång och vardagshjältinnors tysta slit. Starka kvinnor med olika villkor och erfarenheter som handlingskraftigt gick framåt i sina liv efter bästa förmåga. Gemensamt är att deras historia förtjänar att bli ihågkommen.

Berättelserna är hämtade ur uppslagsverk, lokalhistorisk litteratur, dom- och kyrkoböcker, tidningsartiklar och levande berättelser. Ur materialet kan man tyda deras insatser i hem, yrkesliv och samhälle.