Under hösten 2024 kommer Piteå museum att ge ut en ny bok som tar läsaren på en historisk resa runt hela Bottniska viken. Den tar avstamp i ett åttiotal kartor som upprättades i mitten av 1600-talet över städerna i norra Sverige och norra Finland, från Gävle i söder på svenska sidan via Torneå i norr till Nystad i söder på finska sidan. Boken ger en unik inblick i stadsplaneringen och stadsbyggandet i en viktig del av den svenska stormakten vid denna tid.

 

Författaren

Åke Berggren är lokalhistoriker och sedan 2019 filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet. Han har tidigare medverkat i flera böcker om sin hemstad Piteå.

 

Här kan du läsa ett utdrag:

Utdrag ur äldre kartor över bottniska städer