kulturmiljö

Riksintressena Malmberget och Koskullskulle

Pil till höger

Fördjupad riksintressebeskrivning av Malmberget och Koskullskulle Samhällena Malmberget och Koskullskulle är kulturmiljöer av nationellt såväl ...

Läs mer

Rådhustorget

Pil till höger

Rådhustorget   Piteå stad flyttades till sin nuvarande plats på Häggholmen 1667. Det ursprungliga gatunätet finns fortfarande bevarat. Som ...

Läs mer

Kyrkstäder i Norrbotten

Pil till höger

Piteå museums arbete med att dokumentera och synliggöra länets kyrkstäder avslutades under 2023. 2020 genomfördes en etnologisk dokumentation av ...

Läs mer

Allhelgonakyrkan i Malmberget

Pil till höger

Allhelgonakyrkans kulturhistoriska värden Allhelgonakyrkan ligger i västra Malmberget i det område som enligt den avvecklingsplan som LKAB present ...

Läs mer