Flykt!

I september 1944 ankom flyktingar från norra Finland till järnvägsstationen i Sikfors och Böle. Finlands regering hade under hösten 1944 tillfrågat den svenska regeringen om Sverige kunde bistå och ta emot flyktingar. I Piteå stad och ute i byarna tog man emot sammanlagt 3700 finska flyktingar. Här ser vi bilder tagna i Pitebygden. Foton tagna av Erik Westling och privatpersoner.

Tåget kommer!

Finska flyktingar kommer med tåg 1944 till Sikfors.

Ankomsten i Böle

Flyktingarna anländer från olika uppsamlingsplatser i inlandet. Där har man delats in i grupper. De flesta som anländer är kvinnor, barn och äldre män. Man hade även med sig sina kreatur, sina kor och hästar.

En lång resa

Många kom från trakterna kring Rovaniemi stad eller norra delarna av Finland. Med bussar och lastbildar fördes flyktingarna vidare ut i byarna.
Det var inte mycket man fått med sig från sina hem.

Trötthet

De flesta flyktingar var barn och kvinnor. Männen hade varit inkallade i kriget. Många hade stupat. Många män stannade också kvar i Finland för att skydda sin egendom. Till boendet i Hortlax kom det flest äldre män.

I Sverige

Okänd pojke nyss anländ till Böle.

Välkomnandet

Röda korset, lottor, tolkar, polis och civilt hjälpmanskap ställde upp vid mottagandet av flyktingarna.
De utspisades med smörgåsar och varm dryck.

Vart ska vi?

Det var nog en stor anspänning på barnen som kom till ett helt främmande land och ett annat språk. Att få mat och dryck kunde kanske lindra lite för stunden…

På väg ut i byarna

Flyktingarna inkvarterades runt om i Piteå. Förläggningar fanns i bönhus, baracker och skolor.
Hästar och kor som man tagit med sig hystes också in hos olika bönder. Pojkarna och de äldre männen skötte själva om djuren. Flickorna och kvinnorna tog hand om mjölkningen.

Hjälporganisationer

Många av de lokala frivilligorganisationerna hjälpte till på olika sätt.

Sommaren 1945

Under våren 1945 så började flyktingarna återvända till Finland, först var det männen som åkte för att arbeta med uppbyggnad.
Här är man samlade inför resan i någon av byarna.

Hemresa

Erkki Karjalainen sitter på sin kärra lastad för hemfärd.

Farväl

Här samlas man för att ta farväl av sina vänner som åker tillbaka till Finland. Lastbilar packas ordentligt innan avfärd. Bilden anges vara på “Sandlunds gård” ev. i Sikfors.