Håkanssons barnrissla

Piteå museum har som gåva fått en fin barnrissla, släde. Den har en intressant historia. Risslan kommer från familjen Håkanssons hem. Familjen var bosatt på Norrmalm och senare vid Rådhustorget. Läroverkskollegan Johan F Håkansson hörde till stadens tjänstemannaskikt och var stadsfullmäktiges ordförande 1898-1907.

Håkanssons barnrissla

Till museet har vi fått en gåva från familjen Wiklund. Det är en liten fin barnrissla som funnits i familjens ägo sedan 1930-talets slut. Familjen Wiklunds barn och barnbarn har vid högtidliga tillfällen fått prova på att åka i risslan. En dotters lillfingertopp lyckades doktorn i Norrfjärden rädda tack vare en snabb färd i risslan till sjukstugan!
Risslan har en rik historia genom att dess tidigare ägare är känd.
Den har tillhört fil. hedersdoktor Johan Håkansson, adjunkt vid läroverket i Piteå. Denne var en känd profil i Piteå under 1800-talets slut, fram till sin död 1932. Till en början bodde familjen Håkansson på Norrmalm. De flyttade senare till Rådhustorget och fastigheten Stjärnan 5, även känd som f d Fiskförsäljningen, Kyrkbrogatan 10.

Rissla, släde.

Håkanssons barnrissla var till en början svart med guldmålade ornament framtill. Håkanssons piga, Ellen Hellberg, lät en målare, Axel Johansson från Norrfjärden, måla om den på 1940-talet. Den fick då den färgsättning den nu har. Barnrisslan är 1 meter lång, 53 cm hög och 57 cm bred.

Familjen

Läroverkskollega Johan Håkanssons barn. Från vänster stående
Signe och Hanna, sittande från vänster Johan och Lilly. Fotograf Agnes Wikström, Piteå. Fotografiet är troligen taget omkring 1885.
Barnen har troligen åkt i risslan på Norrmalms gator med omnejd.

Adjunkt Håkansson

Läroverkskollegan Johan F Håkansson var adjunkt på Läroverket i Piteå. Han kom från Sundsvall ursprungligen och var gift tre gånger.
Han hörde till stadens tjänstemannaskikt. Håkansson var verksam vid kollegiet vid Piteås läroverk och var stadsfullmäktiges ordförande åren 1898-1907. Han var politiskt liberal och hade ett stort socialt engagemang.

Första bostaden

Från början bodde familjen Håkansson i kv Eken 149, Nygatan 22 på Norrmalm.

1898

Familjen Håkansson hade sina rötter i Sundsvallstrakten. Här ses läroverkskollegan med sin hustru i andra giftet. Bilden togs sommaren 1898.

Rådhustorget

Kollega Håkansson flyttade till fastigheten Stjärnan 5, vid Rådhustorget och bodde där med sin familj. Han står som ägare från 1888-1917, där efter är dottern Lilly Håkansson ägare. Pigan Ellen Hellberg arbetade hos doktor Håkansson i nio år fram till hans död. Som tack för lång och trogen tjänst fick hon den fina släden. Hon gifte sig Wiklund och bosatte sig i Norrfjärden.

Håkanssons bostad

Håkanssons bostad sedd från Rådhustorget. Ellen Hellberg har berättat hur Johan Håkansson brukade sitta ute vid hörnet och titta på vad som hände ute vid torget.