Vård av kyrkstäder – aktuella publikationer

 

Här finns aktuella publikationer om byggnadsvård i länets kyrkstäder.

 

Öjebyn kyrkstad: Kyrkstugor och byggnadsvård, 2016

Råd-om-vård

 

Kyrkstäderna i klimateffekternas tid: Anpassning till förändrat klimat i Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten

Kyrkstugor och klimatförändringar

 

Taktillägg till kyrkstugor

Takrekommendationer Norrbottens kyrkstäder