Gågatan i Piteå

Gågatan i Piteå tävlar med Kullagatan i Helsingborg om att vara den första gågatan i Sverige. Vem var först? Svaret beror på hur "först" definieras: Om man räknar den första provisoriska avstängning som gjordes den 11 augusti 1961, så var Piteå först! Om man däremot räknar med att den avstängning som gjordes av Kullagatan den 1 oktober 1961 var permanent, så var Helsingborg först!

Storgatan 1958

Storgatan i Piteå 1958. Längs stadens största affärsgata kör bilarna i en strid ström och trafiken börjar bli ett problem. Stadens gatunät är från 1600-talet och inte anpassat för motortrafik.

Gågatan 1961

Gågatan i Piteå föds den 11 augusti 1961, när biltrafiken för första gången stängs av. Endast gångtrafikanter har nu tillträde och gatan blir stadens vardagsrum, möblerat med trivsamma bänkar och trädgårdsmöbler.

Foto Rune Höglund.

Initiativtagaren Axel Bengtsson

Politikern Axel Bengtsson var en nytänkare när det gällde att marknadsföra Piteå som turiststad. Det var han som drev frågan politiskt och på så sätt bidrog till det beslut som togs i Drätselkammaren den 3 juli 1961: att Storgatan skulle stängas av.

I det lokala historieberättandet har det ibland också sagts att det var Bengtsson som “hittade på” konceptet Gågata. Det stämmer dock inte. Shoppinggator avstängda för biltrafik var vid denna tid en växande trend i europeisk stadsplanering. I Tyskland men även i Canada fanns redan gågator.

Foto Rune Höglund

Modevisning på Gågatan

Gågatan i Piteå 1961 eller 1962.
Vissa affärsinnehavare var från början motståndare till idén om ett bilförbud. Modedirektrisen Karin Persson (till vänster på bild) var emot, men blev snart en av dem som kraftigt understödde förslaget. Hon väckte också tanken att bygga ett tak över Storgatan för att skapa en shoppinggalleria. Bilden visar hur Bloms mode håller modevisning på Gågatan. På podiet Karin Perssons syster Inga Clausén.

Foto Rune Höglund

Gågatan 1962

Avstängningen av Storgatan var först tillfällig. Under de första åren var Gågatan endast avstängd under sommaren.

Foto Runo Höglund.

Gågatan vid tidigt 1960-tal

Biltrafiken tycks ha stängts av permanent från och med sommaren 1964. Då blev motortrafiken förbjuden den 15 maj, i tid för Lions loppmarknad. Sedan förlängdes avstängningen successivt. I oktober sade Drätselkammaren att förbudet mot bilar skulle gälla över nyår. I februari 1965 beslutades definitivt att Storgatan i fortsättningen skulle hållas fri från biltrafik.

Observera det gulmålade övergångsstället!

Gågatan i Piteå

Gågatan blev en succé för både handeln och turismen. I ett samtida uttalande sägs att “här är kommersen stor och i en mysig småstadsmiljö trivs turisterna med trevlig shopping”.

Storgatan 1964

När avstängningen blev permanent gjordes också större satsningar på att visuellt framhäva Gågatan i stadsbilden.

Foto Rune Höglund

Storgatan 1964

Flaggor och banderoller i glada färger gav Gågatan en festlig karaktär.

Gågatan

Ett par år senare har gatan fått en ny inramning. För säkerhets skull finns fortfarande ett övergångsställe…

Gröna gatan

I många pitebors minne är Gågatan fortfarande grönmålad. Idén att måla gatan knallgrön kläcktes av affärsmännen längs efter Storgatan under vintern 1968 och den 4 juli 1968 skrev Piteå-Tidningen i en artikel att gatan var nu grönmålad som ett nytt djärvt grepp. 700 liter färg gick åt och 4000:- betalade komunen och affärsmännen fick skjuta till motsvarande summa.

Gågatan på 1980-talet

På 1980-talet utsmyckades Storgatan med vimplar och banderoller på midsommartema.

Gågatan 2015

Under 2000-talet har mycket hänt som påverkat Storgatans utseende.
År 2004 väcktes nytt liv i idén om att täcka över gatan med ett tak. Denna gång utbröt en hetsig debatt, som bland annat ifrågasatte om stadens medborgare verkligen kan låsas ute från det offentliga rummet.
Glastaken över Storgatan kom aldrig att förverkligas. Däremot fick stadens handel ett lyft när den nya Gallerian invigdes 2006. Den byggdes paradoxalt nog på den plats där Karin Perssons modehus, Bloms mode, tidigare stått.
Gatan har också fått en ny påkostad beläggning med gatsten och rännor av granit. Storgatan värms numera också med värmeslingor, så barmarksklimat råder året om.

Foto Lennart Lundqvist.