Foto Lennart Lundquist.

Rådhustorget i Piteå

Rådhustorget är ett av Norrbottens riksintressen. 2021-2022 genomfördes en kulturmiljöanalys på Piteå museum.

Projektet finansierades av Länsstyrelsen i Norrbotten och Piteå kommun. Rapporten är skriven av fil. dr Anna Elmén Berg, antikvarie vid Piteå museum.

En av kulturmiljövårdens idéer är att en autentisk plats kan berätta sin historia. För att detta ska vara möjligt måste den sättas in i ett kulturhistoriskt sammanhang och tolkas. Syftet var att producera ett antikvariskt planeringsunderlag som beskriver och värderar kulturmiljön runt Rådhustorget.

Trots att det finns rätt mycket kunskap om Rådhustorgets historia och kulturmiljön, har det funnits ett behov av att fördjupa den historiska analysen. Här har 1667 års stadsplan för första gången satts in i ett nationellt och internationellt sammanhang och en hypotes om vem som var planens upphovsman prövats.

 

Rådhustorget rapport 2023-03-10