Infjärdens samiska befolkning

Piteå museum beviljades 2018 medel för projektet Nya perspektiv på den samiska befolkningen i Pitebygdens jordbruksbyar. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland gjorde 2018-2020 en gemensam satsning på samiskt präglade kulturmiljöer. Piteå museum beviljades medel med motiveringen att projektet lyfte fram tidigare förbisedda aspekter av det samiska kulturarvet.

Projektet har bedrivits under åren 2018-2020. Syftet var i första hand kunskapsuppbyggnad och metodutveckling: att undersöka om det var möjligt att få bättre kunskap om den samiska befolkningen i kustbygdens jordbruksbyar i Piteå.

 

Undersökningen visar att det är möjligt att kartlägga den samiska befolkning som tidvis eller i flera generationer varit bofasta i kustbyarna Svensbyn, Lillpite, Roknäs och Böle. Det finns platser i byarna som kan knytas till samisk bosättning och markanvändning, både fornlämningar och övriga kulturlämningar. Det finns också ort-, plats- och smånamn som vittnar om samisk närvaro och om hur marken nyttjats samt traditionsuppgifter knutna till den samiska befolkningen.

Projektets rapport finns publicerad som bok och säljs i museets butik.

Ny bok: Nya perspektiv på den samiska befolkningen i Pitebygdens jordbruksbyar