Piteå museum

Piteå museums årsbok

Pil till höger

Årsboken Piteå museum utger sedan 1981 en årsbok med artiklar som speglar olika sidor ur främst pitebygdens historia. Med åren har här bildats ...

Läs mer

Museibutik

Pil till höger

Bevarade ögonblick del 1: Fotografier av Piteå under 150 år, den första boken i en serie om fyra, av Ingegerd Westerlund & Åke Berggren, Piteå m ... Bevarade ögonblick del 2: Den andra delen i serien med fotografier av Piteå under 150 år, av Ingegerd Westerlund & Åke Berggren, Piteå museum 201 ... Bevarade ögonblick del 3: Den tredje delen i serien med fotografier av Piteå under 150 år, av Ingegerd Westerlund & Åke Berggren, Piteå museum 20 ... Bevarade ögonblick del 4: Den fjärde och sista delen i serien, med fotografier av Piteå under 150 år, av Ingegerd Westerlund och Åke Berggren, Pi ... Fisket i Piteå del I: Från medeltid till tidigt 1900-tal, av Åke Berggren, Piteå museum 1995 ... Fisket i Piteå del II: Kustfisket under 1900-talet och Rönnskärs hamnlags handlingar, av Karl-Axel Stenberg & Åke Berggren, Piteå museum 1999 ... Livet i staden: Människor och miljöer i gamla Piteåkvarter, av Åke Berggren, Piteå museum 2008 ... Årsböcker följande år: 1984–2022 Pitebygdens fornminnesförening/Piteå museum ... Årsbok 2023 Piteå museum (medlemspris) ... Årsbok 2023, Piteå museum (ej medlem) ...

Läs mer

Om museet

Pil till höger

Om museet Piteå museum ligger i stadens före detta Rådhus, vid Rådhustorget mitt i Piteå. Här visas utställningar med anknytning till Piteås ... Piteå Museum Piteå museum är ett kulturhistoriskt museum för pitebygden. Vi visar utställningar om samtid och historia. Här finns också museib ... Föreningen Piteå museum Museet drivs av Föreningen Piteå museum, en ideell förening med nästan 300 medlemmar. Föreningen bildades vid ett mö ... Föreningen Piteå museums styrelse 2023 - 2024   Styrelsen för föreningen Piteå museum väljs av medlemmarna vid årsmötet, vilket håll ...

Läs mer

Startsida

Pil till höger

Piteå museum är ett kulturhistoriskt museum för pitebygden ... Piteå Museum - ett museum för hela Piteå kommun ... Piteå museum ägs av den ideella Föreningen Piteå museum. Våra utställningar har för det mesta Piteås kulturhistoria som tema. Välkommen! ...

Läs mer

Stadsvandring

Pil till höger

"Promenaden genom den lilla staden tar inte lång tid i anspråk. Mycket snart har man sett allt; kyrkan med dess klockstapel, skolan, gymnastikhuset ...

Läs mer

Kulturjakten

Pil till höger

Kulturjakten – en tävling för hela familjen   Kulturjakten är en klassisk skattjakt för stora och små. Den pågår under juli månad var ...

Läs mer

Skolvisning

Pil till höger

Skolvisning   På upptäcktsfärd i din egen stad Vill du veta varför Piteå ser ut som det gör? Varför gatorna heter som de gör och varf ...

Läs mer