Årsboken

Piteå museum utger sedan 1981 en årsbok med artiklar som speglar olika sidor ur främst pitebygdens historia. Med åren har här bildats en diger faktabank med intressanta berättelser och forskning omkring många olika ämnen.

Piteå museums årsbok ges ut i slutet av november och är den självklara julklappen för historieintresserade. Föreningens medlemmar får boken hemskickad. Andra intresserade kan köpa den i museets butik från och med skyltsöndagen.

Alfabetiskt författarregister 1981-2013

Länk till register i Libris, Kungliga Biblioteket

 

Välkommen som skribent!
Vill du skriva en artikel för årsboken? Intresserade är välkomna att ta kontakt med årsbokens redaktör. Vi eftersträvar ett blandat innehåll och tar gärna emot artiklar från såväl fritidsforskare som fackforskare.