Malmberget

Allhelgonakyrkan i Malmberget

Pil till höger

Allhelgonakyrkans kulturhistoriska värden Allhelgonakyrkan ligger i västra Malmberget i det område som enligt den avvecklingsplan som LKAB present ...

Läs mer

Riksintressena Malmberget och Koskullskulle

Pil till höger

Fördjupad riksintressebeskrivning av Malmberget och Koskullskulle Samhällena Malmberget och Koskullskulle är kulturmiljöer av nationellt såväl ...

Läs mer