Malmberget

Riksintressena Malmberget och Koskullskulle

Pil till höger

Fördjupad riksintressebeskrivning av Malmberget och Koskullskulle Samhällena Malmberget och Koskullskulle är kulturmiljöer av nationellt såväl ...

Läs mer

Allhelgonakyrkan i Malmberget

Pil till höger

Allhelgonakyrkans kulturhistoriska värden Allhelgonakyrkan ligger i västra Malmberget i det område som enligt den avvecklingsplan som LKAB present ...

Läs mer