Sol sommar och bad i Piteå

Vad gjorde man under 1900-talets somrar och fram till 1970-talet i Piteå med omnejd.

Foto Hilda Thurfjell-Lindqvist, Jävre.

Sommarlov

Till en början handlade sommarlovet om att barnen behövdes i jordbruket under de intensiva sommarmånaderna. Nu handlar det mer om att barnen behöver ledigt, man får vara fri från tvång och schemalagd tid. Man kan säga att sommarlovet har överlevt både Bondesverige och det industriella Folkhemssverige. Här ser vi barn som arbetar med övriga familjen i slåtter vid 1900-talets början.

Foto i privat ägo. 1920-tal.

Fårön

I det övre samhällsskiktet i Piteå stad under 1800-talets slut hade de mer välbesuttna invånarna ofta en sommarvilla som man flyttade ut till. Ofta låg den belägen nära staden. Fårön, Nötön och Renön är några av dessa populära områden och man tog sig dit via vattnet. Familjen K A Ceder har här sin villa på Fårön där man tillbringade härliga somrar med släkt och vänner.

Foto i privat ägo.

Utflykter

Fiske har varit en stor del i det kustnära landskapet genom tiderna. Städerna hade fiskerätt och bedrev handel med bland annat fisket. Under 1800-talets slut minskade fisket och man kunde leva av andra näringar; jordbruk och industri blev viktigare. Men piteborna trivs i sin skärgård, och ett sommarnöje var och är ännu utflykter i Piteås fina skärgård. Här är familjen Ceder med vänner på utflykt till ön Kluntarna 1923.

Foto i privat ägo.

Sommarlek

Lekar hör sommaren till. Flickorna hos Ceders på Fårön spelar krocket, 1920-tal.

Foto i privat ägo. 1930-talets mitt.

Badpojkar

En härlig sommardag, unga pitepojkar spelar fotboll och badar ute vid Pitsundet.

Sommarnöje

Kanske inte alla hade tillgång till egen segelbåt, Birger Wallsten hade en båt han kallade för “Walter” som var ett riktigt sommarnöje under 1930-talet.

Sommarkoloni

I Jävre under 1930- och 40-talet anordnade Första Majblomman sommarkolonier för barn. I första hand barn från familjer där tuberkulos förekom. Barnen kom från byar runt om i Piteå landskommun. Ledare var bland andra Ragnhild Selinus här i mitten på bilden.

Sommarkoloni

Barnen badade i Lidträsket. Jävre 1930-talet. Foto i privat ägo

Turistparken

Tidigt ute med campingturism var man i Jävre. 1934 startades Turistparken av Julia och Paul Höglund vid Jävrefjärden och badplatsen Grunnan. En välbesökt anläggning med stort utbud av nöjen. Andra världskriget kom tyvärr och verksamheten minskade och avvecklades 1942. Delar såldes till Elof Söderberg som påbörjade byggandet av Piteå Havsbad samma år.
Historien om Turistparken finns omskriven i en artikel i Piteå museums årsbok 2004. Foto 1936 i juli.

Pite Havsbad

Anläggningen började med en kiosk och några uthyrningsstugor på 1940-talet av Elof Söderberg och han utvecklade det till det den välkända “Norrlands Riviera”, ett namn man fick under 1950-talet då man hade varmaste badvattnet i Sverige under några år.
Vykort från 1960-talets Pite Havsbad.

“Norrlands Riviera”

Full med soldyrkare på Pite Havsbads sandstrand. Vykort från 1961.

Norrstrandsbadet

Även Piteå stad hade sin egen badplats som låg vid Norrstrand mot Djupviken. Badet har tidvis varit stängt men öppnades igen för allmänt bad 2013. Foto från 1950-talet.

Norrstrands camping

1964, den stadsnära campingplatsen Norrstrand håller på att fyllas inför festivalen Nattivalen.
Sedan några år tillbaka finns det på nytt en stadsnära camping i Piteå: Västra kajen, som ligger i Södra hamnen. Foto Rune Höglund.

Shopping

Piteå fick sin Gågata 1961, som en av Sveriges första. Här är kommersen stor och i en mysig småstadsmiljö trivs turisterna med trevlig shopping 1964. Foto Rune Höglund

Camping på 1960-talet

Visst minns man de röda och blå luftmadrasserna, ivrigt trampandes på en halvrund luftpump av gummi fylldes de sakta med luft. Flytande ute i det härliga vattnet eller att ligga på i dem i det orangea och blå tältet! Sommarminne från slutet av 1960-talet. Foto i privat ägo.

Utflykt i skärgården

På 1960-talet var det motorbåtar som gällde. I Piteå fanns det ett framgångsrikt företag som byggde så kallade Orrskärsbåtar.
Utflykt i Piteå skärgård på slutet av 60-talet eller början av 70-tal. Foto i privat ägo.

Fiskelycka

Vad vore sommaren utan att fiske? En skön sommardag vid en sommarstuga på Renön utanför Piteå, i mitten av 1970-talet och fiskelyckan vara total. Foto i privat ägo