Insamling

Insamlingspolicy

I dagsläget bedriver Piteå museum ingen aktiv insamling av föremål. Detta på grund av att de magasin som står till förfogande inte räcker till.

Föremålssamlingen växer idag främst genom privata donationer. Vi tar emot gåvor, men har vissa restriktioner. Vi kan inte ta emot stora, skrymmande föremål. Föremålet bör ha lokal anknytning och gärna också en känd historia. Det är viktigt att veta vem som ägt eller brukat föremålet, när och var det tillverkats och hur det använts.