Sågforsbron över Lillpiteälven i Ånäset, Åträsk

Sågforsbron är Norrbottens enda bevarade träbro med flera spann. Den byggdes förmodligen av byns bönder vid tiden omkring sekelskiftet 1900. I början av 2000-talet förföll den alltmer. Omkring 2005 började Piteå museum uppmärksamma bron och verka för en restaurering.

 

Under 2008 dokumenterades bron genom fotografier av Daryoush Tahmasebi, Norrbottens museum och uppmätningsritningar av arkitekt Per Henrik Nordberg, Öjebyn. En plan för restaurering upprättades av Ingemar Sjölund, timmerman och då vice ordförande i Föreningen Piteå museum. Dessa arbeten bekostades av Länsstyrelsen i Norrbotten.

Restaureringsarbetet startade 2010 med materialförberedelser. Höga kvalitetskrav ställdes på virket och timret bilades för hand. Restaureringen på plats inleddes med att bron revs, för att dess konstruktion i detalj skulle kunna analyseras. Därefter byggdes den upp igen, varvid allt skadat timmer ersattes med friskt virke. Den ”nya” bron är i allt väsentligt att betrakta som en autentisk rekonstruktion av den gamla.

Sågforsbron, Ånäset, Åträsk
Foto Anna Elmén Berg 2021

Timringsarbetet utfördes 2011-2012 av Gallijaur-Järvlia Kulturbygdsförening. Restaureringen bekostades främst genom statliga anslag från Länsstyrelsen i Norrbotten. Även Piteå kommun lämnade bidrag. Bron ägs numera av Piteå kommun.

 

Återinvigning och byggnadsvårdspris

Sågforsbron återinvigdes den 1 september 2012 av kommunalrådet Helena Stenberg, Piteå kommun. Piteå museum tilldelades också Sveriges hembygdsförbunds byggnadsvårdspris 2012 för en väl utförd restaurering. Vid en ceremoni på våren 2013 fästes också en prisplakett på bron.