Piteå museum har på uppdrag av Luleå kommun genomför en kulturhistorisk inventering av Kulturbyn Kronan i Luleå kommun, som är det gamla Lv 7- området. Luleå luftvärnsregemente blev självständigt förband 1942 och flyttade 1945 in i ett nybyggt kasernetablissement i området ovanför Skurholmsfjärden. Det lades ned år 2000.

 

Kulturhistorisk inventering av Kulturbyn Kronan

Piteå museum har på uppdrag av Luleå kommun gjort en kulturhistorisk inventering av f.d. Lv 7, numera Kulturbyn Kronan. Syftet var att inför kommunens planarbete tillföra ett kunskapsunderlag omkring regementsbebyggelsen och dess kulturhistoriska värden. Undersökningen utfördes 2009 av Anna Elmén Berg.

Lv 7, Luleå luftvärnsregemente, blev självständigt förband 1942 och flyttade 1945 in i ett nybyggt kasernetablissement i området ovanför Skurholmsfjärden i Luleå. Inom anläggningen bedrevs militär utbildning och övning i nästan femtio år. Här fanns lokaler för boende och utbildning, stora anläggningar för förbandets användning av motorfordon, skjutbanor och övningsfält. Större övningar bedrevs först på Brändön, senare i Tåme i Västerbotten.

1992 flyttades Lv 7 till Boden. Efter regeringsbeslut år 2000 lades det slutligen ned. Efter flyttningen tog Luleå kommun över anläggningen i syfte att på sikt utveckla den till en egen stadsdel Området gavs då namnet Kulturbyn Kronan.

 

Hur gick det sen?

På Kronan försiggår idag ett utvecklingsarbete där det byggs en ny grön stadsdel där samtidigt en del av historien bevaras.