Hur värderas och påverkas kulturmiljöer, när förutsättningarna för ett bevarande förändras genom strukturella förändringar? Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur fyra riksintressanta stadsmiljöer hanteras och påverkas i ett längre perspektiv samt hur analys- och planeringsverktyg kan utvecklas för att stödja en långsiktig förvaltning av föränderliga kulturmiljöer.

 

Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet och är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitets forskningsämne Arkitektur och Piteå museum.

Fotografierna från Kiruna är tagna av Jennie Sjöholm, LTU.

 

Publicerat i projektet

Anna Elmén Berg & Jennie Sjöholm, “Trästaden Piteå – Riksintresset som (nästan) försvann”, Piteå museums årsbok 2020. 

Jennie Sjöholm & Anna Elmén Berg, “Norrbottens riksintressemiljöer i förändring: Stadsmiljöerna Piteå, Svartöstaden, Malmberget-Koskullskulle och Kiruna 1970-2020”, Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 82/2022. 

Jennie Sjöholm & Anna Elmén Berg, “Heritagisation and the use of history in Swedish Arctic towns”, Urban Life in the Nordic Countries (planerad utgivning 2023).