Framnäs tegelbruk i Öjebyn brann 1972. Detta var slutet på en 45 år lång epok av tegeltillverkning på Framnäs. Resterna av tegelbruket stod kvar ända till 2010, när det slutligen revs. Inför rivningen gjorde Piteå museum en dokumentation.

 

Tegeltillverkning i Öjebyn

När Framnäs tegelbruk förstördes av en häftig brand 1972, lades Norrbottens sista tegelbruk ned. Det innebar slutet för en tillverkningsindustri med anor från medeltiden.
Tegeltillverkningen i Öjebyn har gamla anor. Redan när medeltidskyrkan byggdes omkring sekelskiftet 1500 användes formslagna tegel i muröppningar och portaler. I historisk tid omnämns tegelslageri i länet på 1730- och 1740-talen. Vid 1700-talets mitt sägs att leran i Piteå var bra och det slagna teglet därför av god kvalitet. Vid slutet av 1700-talet anges att det fanns omkring 30 hemmansägare i Öjebyn som tillverkade tegel. Tegeltillverkningen var en binäring till jordbruket. Många bönder hade egna tegelugnar och teglen slogs i formar för hand.

 

Arvid Granberg

Framnäs tegelbruk räknar sitt ursprung till den tegeltillverkning som Arvid Granberg startade i Öjebyn på 1920-talet. Bilden visar hur lerbråkan drivs med en hästvandring. I gropen framför står en man och slår tegelmassa i formar. Familjen Granberg hade tio barn. De äldre pojkarna fick bära bort teglet för torkning. De yngsta barnen Olle och Inga fick köra hästen. Bröderna Gunnar och Harry Granberg tog över tegelrörelsen 1947 och började då utveckla tillverkningen med ny teknik och nya arbetsmetoder. Tillverkningen expanderade efter hand och på 1950-talet hade anläggningen kapacitet att bränna 75 000 – 80 000 tegel per vecka. Framnäs var det enda överlevande tegelbruket i Norrbotten när det drabbades av en förödande brand 1972. Bruket sysselsatte då åtta arbetare, under högsäsong arbetade här tolv man.

Tegelbruket i Framnäs, Foto Daryoush Tahmasebi

Dokumentation av Framnäs tegelbruk

Resterna av det brunna tegelbruket fanns kvar ända fram till 2010, när de slutligen revs. Inför rivningen gjorde Piteå museum, med bidrag från Norrbottens läns landsting en dokumentation av Framnäs. Dokumentationen bekostades av Norrbottens läns landsting och Piteå museum. Piteå museum visade också en utställning om Framnäs tegelbruk 2008. Samtidigt visades en utställning av keramikern Katarina K. som visade verk som glaserats med glasyrer tillverkad av obrända tegelstenar från tegelbruket.

Daryoush Tahmasebi, fotograf på Norrbottens museum, gjorde 2007 en fotografisk dokumentation som finns arkiverad på Piteå museum och Norrbottens museum. Kenneth Awebro, docent i historia och teknikhistoria och lektor vid Södertörns högskola, gjorde arkivstudier och skrev en artikel om tegeltillverkning och Framnäs tegelbruk. Den publicerades i Piteå museums årsbok 2010. Anna Elmén Berg, antikvarie vid Piteå museum, gjorde intervjuer och producerade utställningen.

 

Framnäs tegelbruk 2007

Nedan visas ett urval av bilderna som ingår i den dokumentation som gjordes innan resterna av Framnäs tegelbruk slutligen revs 2010.

Foto: Daryoush Tahmasebi, Norrbottens museum