Dokumentation av inägomarkerna i Gallejaur

Ett nybygge grundades i Gallejaur omkring år 1800. Dagens by är kulturreservat och Piteå museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten gjort en dokumentation av bruket av byns inägomarker. Projektet genomfördes av etnolog Ingrid Metelius.

Piteå museum utförde på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten en dokumentation av bruket av inägorna i Gallejaur by, Arvidsjaur kommun. Undersökningen utfördes av etnolog Ingrid Metelius 2011. Uppdraget syftade till att vidga kunskapen kring livet i byn Gallejaur. Åkerbruket och nyttjandet av inägomarkerna i byn har varit i ständig förändring från det att nybygget togs upp i början av 1800-talet, fram till dess att byns struktur på ett genomgripande sätt förändrades, när vattenkraftstationen byggdes och Gallejaursjön dämdes upp på 1960-talet.