Vill du bli medlem?

Kom in till oss på museet, skicka förfrågan via mail
eller ring oss på 0911-126 15. Välkommen!

Medlemsskap i föreningen Piteå museum

Föreningens ändamål är att bedriva och främja kulturmiljövård och museiverksamhet inom pitebygden.

Som medlem får du fritt inträde till våra föreläsningskvällar. Vidare har du möjlighet att till självkostnadspris följa med på en medlemsresa under maj eller juni. Medlemsresorna går ofta till platser i Piteå kommun eller kommunens närhet. Du får föreningens årsbok med posten varje år (kommer i nov-dec). Om du meddelar oss din e-postadress får du dessutom vårt medlemsblad och program samt andra utskick om vad som är på gång på museet.