Foto Maria Fäldt, 2021

Norrfjärdens kyrkstad

 

Kyrkstaden i Norrfjärden tillkom på 1910-talet. De större stugorna ritades av en lokal byggmästare. De mindre flyttades hit från Öjebyn.

Foto Maria Fäldt 2021

Norrfjärdens församling bildades 1916 som en utbrytning från Piteå landsförsamling. När församlingen flyttade till en ny kyrka så flyttade även den gamla kyrkstadstraditionen med. Kyrkstäder har funnits i Övre Norrland sedan 1600-talet. Norrfjärdens kyrkstad hör till landets yngsta.

Kyrkstaden byggdes på 1910-talet efter ritningar av en lokal byggmästare som hette Efraim Åkerlund. Stugorna innehåller flera kyrkstugukammare som har olika ägare. Husen ligger i raka led längs gatorna. I rad längst ned mot fjärden ligger äldre timrade stugor. Dessa flyttades hit från Öjebyn, när församlingen fick egen moderkyrka.

Foto Maria Fäldt 2021