Norrfjärdens kyrka

 

Kyrkan i Norrfjärden är en modernistisk tegelkyrka. Den ritades av arkitekten Göte Lundström och invigdes 1967. I kyrkan finns en magnifik orgel, en kopia av en barockorgel som från början kom från Tyska kyrkan i Stockholm. Församlingens första kyrka var en nationalromantisk träkyrka som ritades av arkitekten Torben Grut och invigdes 1913. Den brann ned till grunden 1963.

 

Ny församling

Norrfjärdens församling bildades 1916 som en utbrytning av Piteå landsförsamling. Den första församlingskyrkan invigdes 1913 och ritades av den berömde stockholmsarkitekten Torben Grut, mest känd som arkitekt för Stockholms Stadion. Kyrkan var en träkyrka och bestod av ett rektangulärt långhus med smalare fyrsidigt kor och torn i väster. Exteriören dominerades av ett brant lutande, spåntäckt sadeltak med takkupor. Byggnaden hade snedsträvor på långsidorna och ytterväggarna var klädda med rödmålad spån.

I arkitekturhistorien är den gamla kyrkan i Norrfjärden känd som ett av den nationalromantiska kyrkoarkitekturens intressantaste verk. Den förstördes av en brand den 2 augusti 1963.

 

Ny kyrka

Församlingens nya kyrka fick 1967 istället en modernistisk arkitektur. Byggnaden har en bred, rektangulär grundplan. Ett förhöjt mittparti med långa fönsterband skänker rummet överljus. Över ingångspartiet finns ett genombrutet tornparti i stål. Där hänger kyrkklockorna.

Kyrkan byggdes i hårdbränt mörkt tegel och inspirerades av en grupp kyrkor som på 1950- och 60-talen byggdes av arkitekterna Sigurd Lewerentz (Björkhagens kyrka) och Peter Celsing (till exempel Vällingby kyrka och Almtunakyrkan i Uppsala). Arkitekten Göte Lundström var i början av sin karriär anställd vid Celsings arkitektkontor och tog intryck av dennes arkitektur. Han var senare verksam vid NAB konsult och är en av den tidens mest betydelsefulla arkitekter i länet. Lundström ritade även stadshuset i Piteå, som byggdes 1968-1969, och krematoriet på Örnäskyrkogården i Luleå som invigdes 1990.

Interiören präglas av kontrasten mellan den ljusa, modernistiska träinredningen och de mörka tegelmurarna. För den konstnärliga utsmyckningen ansvarade den kirunafödde konstnären Fritz Sjöström, som formgav den uppbrutna tegelväggen i koret samt silverkorset på altaret.

Barockorgeln

Interiören fick en intressant tillskott på 1990-talet, då det byggdes en replik av en barockorgel från 1600-talet som ursprungligen funnits i Tyska kyrkan i Stockholm. Originalorgeln hade 1780 sålts till Tornedalen, där den delades upp så att huvudverket placerades i Övertorneå kyrka och ryggpositivet i Hietaniemi.

Även den magnifika orgelfasaden rekonstruerades. Den hade skulpturer av 1600-talsbildhuggarna Mårten Redtmer och Marcus Hebel. Redtmer är känd i konsthistorien som upphovsman till skulpturer på Regalskeppet Vasa. Orgelfasaden färgsattes och målades av konservator Peter Tångeberg.

 

Gravkapellet

På kyrkogården står ett gravkapell från 1947, ritat av arkitekten Bertil Höök, Luleå. Kapellet upptar arkitektoniska former från den gamla kyrkan och minner därmed också om den. Till en klockstapel som byggdes 1963 hämtades också byggnadsmaterialet från resterna av den brunna kyrkan. Denna revs för ett par år sedan.