Långträsk kyrka

 

Träkyrkan i Långträsk byggdes 1901-02 efter ritningar av hemmansägaren F.E. Öberg från Porsnäs i Norrfjärden. Byggmästare var Gustaf Dahlbäck från Blåsmark och Oskar Carlsson från Sjulnäs. Byggnaden är en stor långhuskyrka och arkitekturen ger den karaktär av bönhus.

 

Markbygdens första kyrka

Kyrkan i Långträsk är invigdes 1902 och var då den första kyrkan i Markbygden, inlandsdelen av Piteå landsförsamling. Bakgrunden till att kyrkan byggdes var att området under 1800-talets senare del fått en allt större befolkning. Stambanan knöts 1893 samman i Koler och en expansiv fas inleddes. Storsund, Koler och Långträsk blev stationssamhällen. Den närmaste kyrkan låg i Öjebyn. En ny kyrka i Långträsk innebar att kyrkvägen för den växande befolkningen förkortades betydligt. Markbygden blev eget kyrkobokföringsdistrikt 1927.

Långträsk kyrka ritades av Frans Edvig Öberg, hemmansägare från Porsnäs i Norrfjärden. Det är okänt hur och varför Öberg fick uppdraget. Han var född 1874 och vid denna tid alltså anmärkningsvärt ung.

Kyrkan byggdes av byggmästarna Gustaf Dahlbäck, Blåsmark och Oskar Carlsson, Sjulnäs. Kyrkan byggdes på en höjd och stengrunden uppges ha lagts direkt på marken. Väggarna uppfördes av handbilat timmer. Bräder och plank kom från ramsågverket i Banfors. Timmerstommen panelades och målades i ljusgul oljefärg med vita foder men mörka fönsterbågar. Sadeltaket är uppbrutet av gavelpartier och över ingångspartiet kröns kyrkan av en dekorativ takryttare.

Kyrkan fick ett treskeppigt långhus och den ljusa, rymliga salen med stora, rundbågiga fönster har karaktär av bönhus. Korväggen hade ursprungligen tre fönster. Dessa sattes igen vid en restaurering 1957, då det nuvarande målade korfönstret tillkom och golvet i koret höjdes.

Två år senare tillkom den nuvarande altartavlan som målades av konservatorn Fridthiof Erichsson, Luleå.