Hortlax kyrkstad

 

Kyrkstaden i Hortlax är den yngsta i landet och den enda arkitektritade. Kyrkans arkitekt Edward Dahlbäck ritade de små övernattningsstugorna och dess arkitektur kan karakteriseras som dalainspirerad nationalromantik.

Kyrkstadstraditionen har i pitebygden sina rötter i 1600-talet, men kyrkstaden i Hortlax byggdes så sent som på 1920-talet. När Hortlax kyrka byggdes hade kyrkoplikten avskaffats och kyrkstadsseden var inte längre lika utbredd. Därför ansågs en kyrkstad inte behövas. Men församlingsborna protesterade och menade att till den nya kyrkan borde även en kyrkstad uppföras. Arkitekten Edward Dahlbäck har här åstadkommit en arkitektur som för tankarna till Dalarnas byggnadskultur: små rödfärgade stugor med förstukvistar, fönsterluckor och dekorativt utformade skorstenar.