Hortlax kyrka

 

Hortlax kyrka invigdes 1917 och uppfördes efter ritningar av arkitekten Edward Dahlbäck. Det är en vitputsad centralkyrka byggd i tegel. Dess arkitektur kan karakteriseras som nygotisk med dekorativa inslag av jugend.

 

Hortlax församling bildades 1918 genom en delning av Piteå landsförsamling.

Kyrkan invigdes redan året innan. Den var ritad av arkitekten Edvard Dahlbäck från Blåsmark. Dahlbäck var verksam som arkitekt främst i Dalarna, där Kvarnsvedens kyrka uppfördes efter hans ritningar 1923-24. Han avled 1936.

Hortlax kyrka är ovanlig i övre Norrlands kyrkobyggande, eftersom de flesta kyrkor här är byggda i trä. Till Hortlax kyrka valdes tegel som vitputsades. Byggmästare var Viktor Johansson från Byske.

Kyrkan är placerad på en höjd i utkanten av byn. Den är uppbyggd på en korsformad plan med ett sidoställt kraftigt torn placerat i vinkeln mellan södra och västra korsarmen. Byggnaden är dekorerad med tegelblinderingar och ringkors. Tornet har spetsbågiga ljudöppningar och i vart hörn dekorativa vattenkastare.

 

Interiören är vitputsad har en enhetlig inredning med predikstol, altare och bänkinredning från byggnadstiden. Rummet är smyckat med måleri i form av dekorativa växtslingor och ornament. Korfönstrets glasmålning är designad av Carl Wilhelm Pettersson, konstnär och konservator mest verksam på Gotland.