Berättarkväll

 

Torsdag 22 februari kl. 18.30 i Piteå museums sessionssal

”Bevare mig väl! Byggnadsvård för yngre hus”
Pernilla Lindström, Byggnadsantikvarie och avdelningschef för kulturmiljö vid Skellefteå museum, berättar om hur ägare av yngre hus kan tänka när de ska vårda och renovera.