Florian Steiner. Foto Sara Holm.

Florian Steiner, stadsarkitekt vid Piteå kommun, berättar denna kväll om arkitekturen i Piteå.

Piteå centrum har under de senaste 50 åren genomgått stora förändringar. Bebyggelsen har moderniserats och den tidigare stadsbilden med lägre bebyggelse av främst trä har bytts mot högre flerfamiljshus och byggnader för näringsverksamhet.
Vad sker framledes? Hur ska Piteå utvecklas och vilka projekt inom gator, byggnader och stadsbild är på gång?

 

Torsdag 14 november
Sessionssalen klockan 18.30

 

Inträde 80 kr
Student 50 kr
Medlem i museiföreningen fritt inträde