Trästaden Piteå – Anna Elmén Berg

 

Piteå museum 2001
30 sidor

 

I Piteå stad finns spår efter byggande och boende under fyra sekler. Från 1600-talet och fram till tidigt 1900-tal byggdes husen framför allt i trä. Läs om den gamla staden i Öjebyn och Piteå stads kyrka, stadens äldsta bevarade träbyggnad. Om den nya staden på Häggholmen och om torget som gav form åt stormaktstidens stadsplaneringsideal. Om rådhuset och de förnämare borgargårdarena vid torget. Om södra hamnen och Norrmalm, hantverkarnas och fiskarnas stadsdel.